Gmina i Miasto Lwówek Śląski


LXIV Sesja Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim

online
2023-02-23 10:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z basenu miejskiego wraz z autopoprawką. Głosowanie jawne
  4. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Dworek – edycja 2023 r. Głosowanie jawne
  5. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Głosowanie jawne
  6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2023 r. wraz z autopoprawką. Głosowanie jawne
  7. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z autopoprawką. Głosowanie jawne
  8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 1 miasta Lwówek Śląski. Głosowanie jawne
  9. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live