Urząd Gminy Lipnica Murowana


39 Sesja Rady Gminy Lipnica Murowana

Lipnica Murowana
2023-01-26 09:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie jawne
  4. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live