Urząd Gminy Złotoryja


LIV sesja Rady Gminy Złotoryja

sala narad UG Złotoryja
2023-01-27 10:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Podjęcie uchwał
  4. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live