Starostwo Powiatowe w Strzyżowie


XLIX sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego VI kadencji

Strzyżów
2023-01-25 13:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Przyjęcie protokołu Głosowanie jawne
  4. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live