Urząd Miasta Ostrołęki


LXXV SESJA RADY MIASTA OSTROŁĘKI

Urząd Miasta Ostrołęki
2023-01-26 09:58:39

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady Miasta Ostrołęki.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Kurpiów,
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy placu w Mieście Ostrołęka.
  6. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live