Urząd Gminy Lipnica Murowana36 Sesja Rady Gminy Lipnica Murowana

Lipnica Murowana
2022-11-30 09:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Głosowanie nad zmianą porządku obrad. Głosowanie jawne
  4. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live