Urząd Miasta Ostrołęki


LXXI SESJA RADY MIASTA OSTROŁĘKI

Urząd Miasta Ostrołęki
2022-11-18 12:02:33

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Wybór sekretarza obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 0 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia pomocy miastu partnerskiemu Sokal w Ukrainie. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 0 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 0 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 6. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live