Urząd Miasta Ostrołęki


LXX SESJA RADY MIASTA OSTROŁĘKI

Ostrołęckie Centrum Kultury w Ostrołęce
2022-11-10 15:03:01

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Koncert pt. "jeszcze Polska nie zginęła - kobiecym głosem o niepodległości" w wykonaniu Julity Kożuszek, Doroty Wasilewskiej i Aleksandry Nykowskiej.
  4. Wręczenie honorowych odznak "Za zasługi dla Miasta Ostrołęki".
  5. Wręczenie medali pamiątkowych "Pro Masovia".
  6. Wręczenie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
  7. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live