Gmina i Miasto Lwówek Śląski


LV Sesja Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim

UGiM Lwówek Śląski
2022-10-27 10:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Podjęcie uchwał Głosowanie jawne
  4. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live