Urząd Gminy Lipnica Murowana


35 Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipnica Murowana

Lipnica Murowana
2022-10-25 17:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live