Urząd Miasta OstrołękiLXVIII SESJA RADY MIASTA OSTROŁĘKI

Urząd Miasta Ostrołęki
2022-09-29 08:05:44

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Wybór sekretarza obrad. Głosowanie jawne
    WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 0 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  4. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live