Urząd Gminy Łuków


LV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Łuków

Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna
2022-09-22 15:01:32

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Głosowanie jawne
    WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne
    WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 8
  6. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live