Urząd Gminy Nowe Ostrowy


XLI sesja Rady Gminy Nowe Ostrowy

Nowe Ostrowy
2022-09-18 12:32:18

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. a
  4. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live