Urząd Gminy Olszewo-Borki


L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
2022-09-14 16:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Przyjęcie protokołu
  4. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live