Urząd Gminy Lutowiska


XXXX Sesja Rady Gminy Lutowiska z dnia 21 września 2022 r.

Lutowiska
2022-09-21 10:54:14

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 13
 4. Zatwierdzenie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Lutowiska Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Informacja z wykonania budżetu Gminy Lutowiska za pierwsze półrocze 2022 roku
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2022 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lutowiska przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 13
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Lutowiskach.
 11. Informacja o pracy Wójta między sesjami
 12. Wolne wnioski i zapytania
 13. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live