Urząd Miasta Ostrołęki


LXVI SESJA RADY MIASTA OSTROŁĘKI

Urząd Miasta Ostrołęki
2022-08-30 14:21:56

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Wybór sekretarza obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  1. Dyskusja w punktach 6 i 7 odbędzie się łącznie a głosowanie oddzielnie Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i innych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie udzielenia pomocy miastu partnerskiemu Izjasław w Ukrainie. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2042 wraz z autopoprawką. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 23
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z autopoprawką. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 8. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live