Urząd Gminy Nowe Ostrowy


XL sesja Rady Gminy Nowe Ostrowy

Nowe Ostrowy
2022-07-30 11:03:59

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. 1
  4. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live