Urząd Gminy Olszewo-Borki


XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Olszewo-Borki

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
2022-07-26 16:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Przyjęcie protokołu
  4. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live