Urząd Gminy Łuków


LII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Łuków

Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna
2022-07-06 12:26:13

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne
    WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live