Urząd Gminy Rajcza


LV sesja Rady Gminy Rajcza VIII kadencji

LV sesja Rady Gminy Rajcza VIII kadencji

Gmina Rajcza
2022-06-21 09:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Podjęcie uchwał
  4. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live