Urząd Miasta Ostrołęki


LXIV SESJA RADY MIASTA OSTROŁĘKI

Urząd Miasta Ostrołęki
2022-06-23 08:15:42

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Wybór sekretarza obrad Głosowanie jawne
    WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 0 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  4. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live