Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie


LVII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Kłodawie

sala nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie
2022-06-06 10:12:39

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Obrady
  4. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live