Urząd Miasta Ostrołęki


LXIII SESJA RADY MIASTA OSTROŁĘKI

Urząd Miasta Ostrołęki
2022-05-31 12:52:53

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Wybór sekretarza obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  1. Wprowadzenie do porządku obrad punktu 5a Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2042. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 21 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  2. Wprowadzenie do porządku obrad punktu 5b Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 21 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  3. Dyskusja w punktach 5a i 5b odbędzie się łącznie a głosowanie oddzielnie. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 21 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Mieście Ostrołęka. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 23
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji klubom sportowym, niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, a także sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 21 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2042. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 6. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live