Urząd Miasta Ostrołęki


LXI SESJA RADY MIASTA OSTROŁĘKI

Ostrołęckie Centrum Kultury
2022-05-12 08:09:30

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Wybór sekretarza obrad. Głosowanie jawne
  4. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live