Urząd Miejski w Strzyżowie


XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 28 kwietnia 2022 roku.

Dom Kultury ,,Sokół'
2022-04-28 13:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Otwarcie sesji. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji. Rozpatrzenie uchwał. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live