Urząd Gminy Złotoryja


XLIV sesja Rady Gminy Złotoryja

sala narad UG Złotoryja
2022-04-29 10:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Rozpatrzenie uchwał
  4. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live