Urząd Miasta Ostrołęki


LX SESJA RADY MIASTA OSTROŁĘKI

Urząd Miasta Ostrołęki
2022-04-21 09:36:02

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Wybór sekretarza obrad.
  4. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
  5. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miasta Ostrołęki.
  6. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live