Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie


LIV Sesja Rady Miejskiej Kłodawie

Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji złożonej przez Cech Zdunów Polskich wg właściwości. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Kłodawa w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie "Solna Dolina" 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. 6. Interpelacje i wnioski radnych. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad sesji.

sala nr 19 Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie
2022-04-11 08:43:03

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Obrady
  4. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live