Urząd Gminy DynówXXXVI sesja Rady Gminy Dynów

Sala narad
2021-12-29 13:22:46

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. 3. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dynów na 2022 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 4. 4. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 5. 5. Podjecie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15
 6. 6. Podjecie uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej dla Powiatu przeworskiego. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 15
 7. 7. Podjecie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miejscowości Harta do kategorii dróg gminnych. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
  1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 8. 8. Wolne wnioski i zapytania
 9. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live