Urząd Miasta Ostrołęki


LIV SESJA RADY MIASTA OSTROŁĘKI

Urząd Miasta Ostrołęki
2021-12-17 15:00:50

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Wybór sekretarza obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  1. Dyskusja w punktach 4 i 5 odbędzie się łącznie a głosowanie oddzielnie. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 21 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 -2042 wraz z autopoprawką. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 23
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołękę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z autopoprawką. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 21 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 23
 6. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live