Urząd Gminy Lutowiska


XXXI Sesja Rady Gminy Lutowiska z dnia 1 grudnia 2021 r.

LUTOWISKA
2021-12-01 09:50:22

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Zatwierdzenie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Lutowiska Głosowanie jawne
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2021 rok Głosowanie jawne
    WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2021 rok Głosowanie jawne
  6. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live