Urząd Miasta Ostrołęki


LIII SESJA RADY MIASTA OSTROŁĘKI

Urząd Miasta Ostrołęki
2021-11-25 07:45:31

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Wybór sekretarza obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17
  1. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok jako punkt 12A Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17
  2. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku jako punkt 12B. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17
  3. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta jako punkt 14A. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17
  4. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców jako punkt 14B. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17
  5. Dyskusja w punktach 13 i 14 odbędzie się łącznie a głosowanie oddzielnie. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17
 4. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta Ostrołęki. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na trenie Miasta Ostrołęki i ich parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 17
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 18
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Ostrołęki, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Ostrołęki” wraz z autopoprawką. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Osiedle Łazek” w Ostrołęce. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Osiedle Starosty Kosa” w Ostrołęce. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Ostrołęki. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 18
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie nadana nazw alejom oraz skwerowi w Parku Miejskim im. Wiktora Stańskiego w Ostrołęce. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
  1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 3 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 18
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2042 wraz z autopoprawką, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 19
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z autopoprawką, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 19
  1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19
 15. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc październik 2021 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 19
 16. Przekazanie skarg Pani B. J. z dnia 5.11.2021 r. i z dnia 22.11.2021 r. do Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 19
 17. Przekazanie wniosku Pracowni na rzecz Wszystkich Istot do Prezydenta Miasta celem dołączenia do akt sprawy. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 19
 18. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live