Urząd Gminy Dynów


XXXV sesja Rady Gminy w Dynowie

sala narad
2021-11-30 08:51:24

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 14
 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 14
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 14
 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy Gminy Dynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dynów Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 14
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III(8)2014 Rady Gminy Dynów z dnia 8 grudnia 2014 w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącego Rady Gminy Dynów Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 14
 7. 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live