Urząd Gminy Zakrzew


XXXIV/2021 Sesja Rady Gminy Zakrzew

Urząd Gminy w Zakrzewie
2021-11-25 08:40:26

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie Protokołu: Nr XXXIII/2021 z dnia 22 października 2021 roku
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2021 – 2027 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na 2021 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Zakrzew w roku szkolnym 2020/2021
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Zakrzew Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu określającego zasady współpracy gminy Zakrzew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowych nazw miejscowości Folwark i Herników Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej niezabudowanej w miejscowości Taczów, gm. Zakrzew Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/201/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2021 i wprowadzenia ulgi w podatku rolnym Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/202/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew w 2021 roku oraz zwolnień od podatku Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/203/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień od podatku na rok 2021 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/285/2021 z dnia 22 października 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2022 i wprowadzenia ulgi w podatku rolnym Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/286/2021 z dnia 22 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew w 2022 roku oraz zwolnień od podatku Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/287/2021 z dnia 22 października 2021 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień od podatku na rok 2022 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla radnych Gminy Zakrzew Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 13
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w Zakrzewie Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów z terenu Gminy Zakrzew Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Zakrzew Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 8 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 22. Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami
 23. Wolne wnioski
 24. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live