Urząd Miasta Ostrołęki


LII SESJA RADY MIASTA OSTROŁĘKI

Ostrołęckie Centrum Kultury
2021-11-10 12:29:02

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Referat okolicznościowy pt. „Ostrołęka – droga do niepodległości” wygłosi Pani Jolanta Maria Ciszkowska.
  4. Wręczenie honorowych odznak „Za zasługi dla Miasta Ostrołęki”.
  5. Wręczenie medali pamiątkowych „Pro Masovia”.
  6. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live