Urząd Gminy Dynów


XXXIV Sesja Rady Gminy Dynów

Sala narad
2021-10-28 08:22:28

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2021r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 4. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczających poza rok budżetowy 2021 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dynów. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 6. 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Dynów za rok szkolny 2020/2021
 7. 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad

© 2024 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live