A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: controllers/Core.php

Line Number: 71

Backtrace:

File: /home/domeny/transmisje-sesji.pl/public_html/application/controllers/Core.php
Line: 71
Function: _error_handler

File: /home/domeny/transmisje-sesji.pl/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: controllers/Core.php

Line Number: 71

Backtrace:

File: /home/domeny/transmisje-sesji.pl/public_html/application/controllers/Core.php
Line: 71
Function: _error_handler

File: /home/domeny/transmisje-sesji.pl/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: controllers/Core.php

Line Number: 72

Backtrace:

File: /home/domeny/transmisje-sesji.pl/public_html/application/controllers/Core.php
Line: 72
Function: _error_handler

File: /home/domeny/transmisje-sesji.pl/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

| - Transmisje-Sesji.pl

Urząd Gminy Lipowa


PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXIX/223/20 Rady Gminy Lipowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2032. Głosowanie jawne
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XXIX/224/20 Rady Gminy Lipowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2021 r. Głosowanie jawne
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVIII/270/21 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXIX/224/20 Rady Gminy Lipowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na 2021 r. Głosowanie jawne
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/323/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania Głosowanie jawne
 7. Podjęcie uchwały sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXVI/198/20 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 września 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipowa. Głosowanie jawne
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/199/20 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Głosowanie jawne
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/131/19 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 października 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Głosowanie jawne
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Głosowanie jawne
 11. Podjęcie uchwały uchylająca Uchwałę Nr XXX/227/20 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz stawki opłaty za pojemnik. Głosowanie jawne
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 563/1 położoną w miejscowości Lipowa. Głosowanie jawne
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 563/2 położoną w miejscowości Lipowa. Głosowanie jawne
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 563/4 położoną w miejscowości Lipowa Głosowanie jawne
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 563/5 położoną w miejscowości Lipowa Głosowanie jawne
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 563/7 położoną w miejscowości Lipowa. Głosowanie jawne
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 563/8 położoną w miejscowości Lipowa. Głosowanie jawne
 18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 563/9 położoną w miejscowości Lipowa. Głosowanie jawne
 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 563/10 położoną w miejscowości Lipowa. Głosowanie jawne
 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 563/11 położoną w miejscowości Lipowa. Głosowanie jawne
 21. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 563/12 położoną w miejscowości Lipowa. Głosowanie jawne
 22. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 563/13 położoną w miejscowości Lipowa. Głosowanie jawne
 23. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 563/14 położoną w miejscowości Lipowa. Głosowanie jawne
 24. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 563/15 położoną w miejscowości Lipowa. Głosowanie jawne
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości. Głosowanie jawne
 26. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live