Urząd Gminy Inowłódz


XL sesja VIII kadencji Rady Gminy Inowłódz

Sala Obrad Rady Gminy Inowłódz na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu ul. Zamkowa 7
2021-09-30 13:08:47

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 4. Przyjęcie protokołu z obrad:
  1. XXXVII sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
  2. XXXVIII sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
  3. XXXIX sesji Rady Gminy Inowłódz Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 6. Informacja Wójta Gminy Inowłódz o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Inowłódz za rok szkolny 2020/2021
 8. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy Inowłódz podjętych w I półroczu 2021 roku
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Inowłódz na rok 2021 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości /pow. 84,50 m2 z dz. nr 54/1 w Spale/ Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości /pow. 144 m2 z dz. nr 6/8 w Spale/. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Królowa Wola Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Inowłódz do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – Opoczno w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 14. Rozpatrzenie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Inowłódz i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 15. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na XXXVII sesji Rady Gminy Inowłódz
 16. Interpelacje i zapytania
 17. Wnioski Komisji, wolne wnioski, zapytania i informacje
 18. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live