Urząd Gminy Lutowiska


XXVIII Sesja Rady Gminy Lutowiska z dnia 28 września 2021 r.

LUTOWISKA
2021-09-28 09:52:46

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Lutowiska. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Lutowiska za pierwsze półrocze 2021 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2021 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 14
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 8. Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Lutowiskach.
 9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego w roku 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej poparcia przez Gminę Lutowiska Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego za niezasługującą na uwzględnienie. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lutowiska. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 4 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 5 | Uprawnieni: 14
 12. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live