Urząd Gminy Marklowice


Obrady XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Marklowice w dniu 13 września 2021 roku/ godz. 16:00

Sala obrad w urzędzie gminy Marklowice, pok. nr 204
2021-09-14 07:44:01

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Przyjęcie Protokołu z XXX Sesji w dniu 22 czerwca 2021 roku. Głosowanie jawne
    WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 0 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  4. Przyjęcie Protokołu z XXXI Nadzwyczajnej Sesji w dniu 5 sierpnia 2021 roku. Głosowanie jawne
  5. Podjęcie uchwały w sprawie:
    1. zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2021 rok. Głosowanie jawne
  6. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live