Urząd Gminy Rajcza


XLI sesja Rady Gminy Rajcza VIII kadencji

XLI sesja Rady Gminy Rajcza VII kadencji

Rajcza
2021-09-07 09:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Podjęcie uchwał
  4. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live