Urząd Gminy Lutowiska


XXVII Sesja Rady Gminy Lutowiska z dnia 23 sierpnia 2021 r.

LUTOWISKA
2021-08-23 09:47:47

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Lutowiska. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 13
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2021 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lutowiska w roku szkolnym 2021/2022. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 8. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live