Urząd Miasta Ostrołęki


XLIX SESJA RADY MIASTA OSTROŁĘKI

Urząd Miasta Ostrołęki
2021-08-13 10:37:25

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Wybór sekretarza obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 23
  1. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Partyzantów I" w Ostrołęce jako punkt 8a. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  2. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia stanowiska jako punkt 8b. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 2 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  3. Dyskusja w punktach 9 i 10 odbędzie się łącznie a głosowanie oddzielnie. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 23
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie powierzenia Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrołęce zorganizowania i zarządzania strefą płatnego parkowania niestrzeżonego w Ostrołęce. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 23
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Elektrownia C” w Ostrołęce. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Osiedle Leśniewo - Krańcowa” w Ostrołęce. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Partyzantów I" w Ostrołęce. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie przyjęcia stanowiska. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 4 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 -2036 wraz z autopoprawką. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 23
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołękę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z autopoprawką Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 17 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 23
 11. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live