Urząd Gminy Zakrzew


XXXI/2021 Sesja Rady Gminy Zakrzew

Urząd Gminy w Zakrzewie
2021-07-09 08:49:33

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie Protokołów: Nr XXIX/2021 z dnia 24 maja 2021 roku i Nr XXX/2021 z dnia 15.06.2021 roku
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2021 – 2027 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zakrzew na 2021 rok Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Zakrzew na lata 2021 -2024 Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy działce o nr 121 obręb 0200 stanowiącej drogę miasta Radom w miejscowości Cerekiew na terenie gminy Zakrzew Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 10. Ślubowanie sołtysa
 11. Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami
 12. Wolne wnioski
 13. Zamknięcie obrad

© 2022 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live