Urząd Gminy Łuków


XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Łuków

Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna
2021-06-14 14:03:56

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/163/2020 Rady Gminy Łuków z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Gręzówka-Kolonia. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 11
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live