XXXVI Sesja Rady Gminy Lipowa

Urząd Gminy Lipowa
2021-05-27 09:00:00

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Otwarcie posiedzenia obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 0 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 3
 4. Przyjęcie porządku obrad. Głosowanie jawne
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr XXIX/223/20 Rady Gminy Lipowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2032. Głosowanie jawne
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr XXIX/224/20 Rady Gminy Lipowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2021 r. Głosowanie jawne
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Głosowanie jawne
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana G.T na Sołtysa Sołectwa Twardorzeczka. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia Petycji w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego. Głosowanie jawne
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia Petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Głosowanie jawne
 10. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live