Gmina i Miasto Lwówek Śląski


XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Lwówku Ślaskim

online
2021-05-27 10:00:00

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Podjęcie uchwał Głosowanie jawne
  4. Zamknięcie obrad

© 2023 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live