XXIX sesja Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec plac Abp. B. Dąbrowskiego 6A
2021-05-27 12:58:48

PORZĄDEK OBRAD

  1. Otwarcie
  2. Sprawdzenie obecności
  3. Zatwierdzenie porządku obrad
  4. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live