XXXVII sesja Rady Gminy Łuków

Żłobek Gminy "MALUCH" w Łukowie
2021-05-31 10:05:02

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Łuków. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienia radnych i sołtysów.
 7. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie za 2020 rok.
 8. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łuków w miejscowości Jadwisin. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live