XLIV SESJA RADY MIASTA OSTROŁĘKI

Urząd Miasta Ostrołęki
2021-04-29 08:19:30

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Wybór sekretarza obrad. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 16 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  1. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
  2. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036 jako pkt. 8a. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  3. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok jako pkt. 8b. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  4. Dyskusja w punktach 8a i 8b odbędzie się łącznie, a głosowanie oddzielnie. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miasta Ostrołęki. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  1. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta Ostrołęki. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miasta Ostrołęki. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Ostrołęki w 2021 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie określenia sezonu kąpielowego w 2021 roku na terenie Miasta Ostrołęki. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 7. Przyjęcie poprawek Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
  1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego wraz z poprawkami Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 23
  1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 23
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 15 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 5 | Uprawnieni: 23
 9. Rozpatrzenie Raportu z wykonania w 2020 roku Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Ostrołęce na lata 2017 – 2022. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 20 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 10. Rozpatrzenie „Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Ostrołęki za rok 2020”. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 23
 11. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc marzec 2021 roku. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 19 | Przeciw: 1 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 12. Rozpatrzenie pism Pani B.J. i przekazanie wg. właściwości. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 18 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 23
 13. Zamknięcie obrad

© 2021 transmisje-Sesji.pl & Sesje.Live